Cé gur ar líne a reáchtálfar an Cruinniú Mullaigh féin, beidh seimineár maidir le téarmeolaíocht don Ghaeilge ar siúl in DCU ar an 24 Samhain, mar aon le fáiltiú réamhchruinniú mullaigh ina dhiaidh. Tá Foras na Gaeilge ag tacú leis an ócáid seo. Beidh uimhreacha don imeacht seo teoranta de réir na dtreoirlínte i leith scaradh sóisialta agus glacfar le clárú ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Foilseofar tuilleadh eolais maidir leis an seimineár seo, mar aon le sonraí clárúcháin, sna seachtainí romhainn.

Scaipfear eolas maidir le clár an Chruinniú Mullaigh agus naisc do sheisiúin ar rannpháirtithe cláraithe.