Cruinniú mullaigh EAFT 2021

Reáchtálfar Cruinniú Mullaigh EAFT 2021 ar líne, óstáilte ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar an 25-26 Samhain 2021. Tá sé á chomhóstáil ag grúpa taighde Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge agus ag Scoil an Staidéir Teanga agus Idirchultúir Fheidhmigh (SALIS).

Téama: 'An Téarmeolaíocht faoi Dhúshlán'.

#EAFTSummit2021