Cruinniú mullaigh EAFT 2020

De bharr phaindéim COVID-19, ní féidir Cruinniú Mullaigh EAFT a reáchtáil i mí na Samhna 2020. Beidh sé ar siúl an 25-26 Samhain 2021 ina áit sin. Ní thiocfaidh athrú ar ionad nó ar théama an chruinnithe. Táimid ag súil le fáilte a chur romhat go dtí Baile Átha Cliath in 2021.

Bronnfar Gradaim Idirnáisiúnta Théarmeolaíochta 2020 ag searmanas ar líne i mí na Samhna, agus tá súil againn go mbeidh tú linn.

Reáchtálfar an chéad Cruinniú Mullaigh eile de chuid EAFT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 19-20 Samhain 2020. Tá sé á chomhóstáil ag grúpa taighde Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge agus ag Scoil an Staidéir Teanga agus Idirchultúir Fheidhmigh (SALIS).

Seo é an téama: 'An Téarmeolaíocht faoi Dhúshlán'.

Cuirfear eolas faoin gCruinniú (téama, clár, lóistín, clárú etc.) ar fáil anseo. Má maith leat go gcoinneofaí ar an eolas faoin gCruinniú thú, seol ríomhphost chuig EAFT2020@dcu.ie.

#EAFTSummit2020